CIBH - Community of Intersectoral Belgian Healthcare

De missie van CIBH is om bruggen te bouwen tussen beleidsmakers
binnen de farmaceutische industrie en dienstverleners in de gezondheidszorg.

De Gemeenschap

In 1969 namen enkele farmaceutische bedrijven het initiatief om het centrum voor inter-farmaceutische belangen (CIBH) op te richten. De doelstelling was om een werkgroep op te richten om specifieke marketing en management problemen te bespreken en om mogelijke oplossingen voor te stellen.
Momenteel groepeert CIBH  37 farmaceutische bedrijven (effectieve leden) en 32 dienst verlenende bedrijven (adherente leden).
Het CIBH is een VZW die beheerd wordt door een Raad van Bestuur , bestaande uit kaderleden van de farmaceutische industrie , die zich vrijwillig voor de vereniging inzetten.

Lees verder...