CIBH - Community of Intersectoral Belgian Healthcare

The mission of CIBH is to build bridges between decisionmakers
within the pharmaceutical industry and service providers in healthcare!

Introductie

In 1969 namen enkele farmaceutische bedrijven het initiatief om het centrum voor inter-farmaceutische belangen (C.I.B) op te richten. De doelstelling was om een werkgroep op te richten om specifieke marketing en management problemen te bespreken en om mogelijke oplossingen voor te stellen.
Momenteel groepeert CIBH  21 farmaceutische bedrijven (effectieve leden) en 19 dienst verlenende bedrijven (adherente leden).
Het CIBH is een VZW die beheerd wordt door een Raad van Bestuur , bestaande uit kaderleden van de farmaceutische industrie , die zich vrijwillig voor de vereniging inzetten.

Lees verder...

LID WORDEN

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en adherente leden.

De effectieve leden zijn fabrikanten van farmaceutische producten en  invoerders of concessiehouders van farmaceutische producten. Daarnaast kunnen alle bedrijven die gezondheidsproducten op de markt brengen, zich aansluiten als effectief lid.
De adherente leden zijn dienstverlenende bedrijven zoals verdelers van en groothandelaars in farmaceutische producten, de uitgevers- en productiemaatschappijen van media voor de geneeskundige beroepen en meer algemeen elk bedrijf, dat een dienstverlenende activiteit uitoefent in de farmaceutische sector.

Ontdek de ledenlijst

Lid worden